Lịch âm 2023 – Lịch âm dương, lịch vạn niên năm 2023

  • Tên gọi: Năm 2023 là năm Quý Mão, năm Con Mèo (Quá Lâm Chi Mão – Mèo qua rừng)
  • Thời gian: Năm Quý Mão 2023 bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2023 (tức ngày 1 tháng 1 âm lịch năm Quý Mão) đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 (tức ngày 30 tháng 12 âm lịch năm Quý Mão)